Company Authorities

Board:
President of Board - Krzysztof Adamczyk

Supervisory Board:
Chairman - Dominik Sikora
Vice Chairman - Aleksandra Kubica
Members - Dorota Płotka and Sławomir Napierała