Ornak

Poprzednia nazwa: Kalmia
Typ statku: zbiornikowiec
Rok budowy, stocznia: 1947, S (Szwecja)
Okres eksploatacji w PLO: 1958 - 1965
Dalsze losy: przekazany nieodpłatnie (magazyn portowy)
Nośność: 13100 TDW
Długość całkowita: 147.4 m
Szerokość: 18.1 m
Zanurzenie: 8.5 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 3822 kW
Prędkość: 13 w

w 1965r. przekazany nieodpłatnie Państwowym Zakładom Zbożowym jako magazyn pływający