Radom

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1989, Ga B354/08 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1989 - 1993
Dalsze losy: sprzedany (Naviera Universal, Unisierra)
Nośność: 13864 TDW
Ilość kontenerów: 330 TEU
Długość całkowita: 149 m
Szerokość: 22 m
Zanurzenie: 9.1 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 7078 kW
Prędkość: 15.5 w