Reda

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1955, Ga B-53/31 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1955 - 1956
Dalsze losy: przekazany nieodpłatnie (ChPTO)
Nośność: 900 TDW
Długość całkowita: 57.6 m
Szerokość: 9 m
Zanurzenie: 4.3 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 470 kW
Prędkość: 11 w

w 1956r. przekazany nieodpłatnie ChPTO