Roman Paziński/91-Ocean Diana

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1975, Gk B-438/5 (Gdańsk)
Okres eksploatacji w PLO: 1975 - 1993
Dalsze losy: sprzedany (Albaharia Shipping Co. Corp., Alexandria, Egypt, Fath Allah)
Nośność: 9346 TDW
Ilość kontenerów: 357 TEU
Ilość pasażerów: 12 TEU
Długość całkowita: 161 m
Szerokość: 22.9 m
Zanurzenie: 9.7 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 12806 kW
Prędkość: 21 w