Rybnik

Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1966, Warna-B (B-451/623) (Bułgaria)
Okres eksploatacji w PLO: 1970 - 1987
Dalsze losy: przekazany nieodpłatnie (Ottawa Shipping Corp., Monrovia, Liberia)
Nośność: 3417 TDW
Długość całkowita: 95.9 m
Szerokość: 13.7 m
Zanurzenie: 5.6 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 1656 kW
Prędkość: 12.2 w

przejęty z PŻM