XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego zatytułowana „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL - 50 lat i co dalej?” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Tegorocznej edycji towarzyszyło V Międzynarodowe Seminarium "Roman Maritime Law" (w formie hybrydowej) oraz panel dla młodych naukowców. Udział w tym wydarzeniu wzięli Prezes Zarządu PLO Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz dyrektorzy pionów: technicznego Marek Okoń i żeglugowego Przemek Marek.