Władze spółki

Zarząd:
Prezes Zarządu - Krzysztof Adamczyk

Rada Nadzorcza:
Przewodniczący - Dominik Sikora
Wiceprzewodnicząca - Aleksandra Kubica
Członkowie - Dorota Płotka i Sławomir Napierała