Władze spółki

Zarząd:
Prezes Zarządu - Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Rada Nadzorcza:
Przewodnicząca - Aniela Nocna
Wiceprzewodniczący - Krzysztof Misiura
Sekretarz - Krzysztof Adamczyk
Członkowie - Małgorzata Iwanicka, Agnieszka Wolska, Maciej Bełczącki