OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskich Linii Oceanicznych Spółki Akcyjnej na dzień 8 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1. Ogłoszenie zostało opublikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 51 (5941) w dniu 13 marca 2020 r. – Poz. 14268. Data publikacji na stronie www 16.03.2020