Elbląg

Poprzednia nazwa: Monte Cassino
Typ statku: drobnicowiec
Rok budowy, stocznia: 1944, Memel [Kłajpeda]- przebudowany w Aarhus (Dania) (Dania)
Okres eksploatacji w PLO: 1951 - 1973
Dalsze losy: złomowany (Satrame de Trabajos y Metalles, Bilbao, Spain)
Nośność: 1699 TDW
Ilość pasażerów: 7 TEU
Długość całkowita: 83.5 m
Szerokość: 12.3 m
Zanurzenie: 4.5 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 1220 kW
Prędkość: 12 w

Budowany podczas wojny w 1944r. w stoczni w Kłajpedzie (Memel) dla niemieckiego armatora Hamburg-Amerika-Linie "Hapag"; niedokończony statek pod nazwą "Tolina" podczas holowania do stoczni we Flensburgu zatonął w lutym 1945r. w okolicy Świnoujścia; wydobyty w 1948r. przez Polskie Ratownictwo Okrętowe nosił nazwę "Monte Cassino"; wyremontowwny i przebudowany w Danii w 1949/50r.; od 1951r. eksploatowany przez PŻM do 1955r.pod nową nazwą "Elbląg", następnie w latach 1955-1962 w PLO, ponownie w PŻM w latach 1962-1969 i od 1969 roku ostatecznie w PLO na liniach zachodnioeuropejskich do Londynu, LeHavre i Rouen; od w 1973r. skasowany i przekazany na złom.