Żerań

Typ statku: rorowiec
Rok budowy, stocznia: 1987, Ga B-488/1 (Gdynia)
Okres eksploatacji w PLO: 1987 - 0
Nośność: 7328 TDW
Ilość kontenerów: 505 TEU
Długość całkowita: 147.5 m
Szerokość: 23.5 m
Zanurzenie: 7.1 m
Rodzaj napędu: silnik spalinowy
Moc SG: 5998 kW
Prędkość: 17.7 w