Obchody 10 Lutego

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę dostępu do morza oraz dziewięćdziesiątą czwartą nadania Gdyni praw miejskich, kwiaty pod Pomnikiem Polski Morskiej w hołdzie wszystkim marynarzom, którzy stracili życie na morzu, złożyła Pani Prezesa Zarządu PLO S.A. Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Pan Przemek Marek z Działu Eksploatacji.