XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

18 kwietnia 2024 roku  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się
XII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego - Prawo nowych technologii w gospodarce morskiej zorganizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Udział w niej wzieli Prezes Zarządu PLO Piotr Węcławiak oraz pracownicy Pionu Żeglugowego: Przemysław Marek i Krystian Gurbisz.