Kontakt

POLSKIE LINIE OCEANICZNE S.A.
Al. Marszałka Piłsudskiego 1
81-406 Gdynia
e-mail: pol@pol.com.pl
tel. : +48 58 668 96 01

NIP: 586-010-43-39  
REGON: 000144928
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS: 0000037312
Kapitał zakładowy (wpłacony) 130.606.120 PLN

Sekretariat Zarządu
e-mail: pol@pol.com.pl
tel: +48 58 668 96 01

Pion Żeglugowy
e-mail: shipping@pol.com.pl
tel: +48 58 668 96 20, +48 58 668 96 21, +48 58 668 96 72

Pion Techniczny
e-mail: techn@pol.com.pl
tel: +48 58 668 96 25, +48 58 668 96 74

Shipchandler oddział Gdynia
e-mail: shipchandler@pol.com.pl
tel: +48 58 620 80 20

Shipchandler oddział Szczecin
e-mail: szczecin@pol.com.pl
tel: +48 91 46 24 628

Dział Nadzoru Właścicielskiego i Ubezpieczeń
tel +48 58 668 96 22, +48 58 668 96 23, +48 58 668 96 34

Dział Finansowy
tel: +48 58 668 96 10, +48 58 668 96 40

Dział Księgowości
tel: +48 58 668 96 18

Specjalista ds. kadrowo-płacowych
e-mail: kadry@pol.com.pl
tel: +48 58 668 96 28