O firmie

POLSKIE LINIE OCEANICZNE S.A. to przedsiębiorstwo armatorskie o 70-letniej tradycji w żegludze liniowej. Obecnie działalność firmy koncentruje się na świadczeniu usług przewozowych drogą morską.

Działalność żeglugowa:
Obecnie wskutek zachodzących od wielu lat zmian na rynku frachtowym, istotnych zmian w technologii przewozu drobnicy na korzyść jej konteneryzacji eksploatowany tonaż ro-ro (statki CHODZIEZ i POL MARIS) znajdują zatrudnienie na rynku czarterowym. Tonaż ten zatrudniony jest pomiędzy portami Południowej Europy we Włochami, Francją i Hiszpanią a portami w Algierii, Tunezji i Libii. POLSKIE LINIE OCEANICZNE S.A. świadczą też morskie usługi przewozowe za własnym konosamentem z portów chińskich m.in. Guangzhou, Shanghai, Changzou, Qingdao oraz innych państw/portów Dalekiego Wschodu do Europy i Polski współpracując z innymi armatorami w ramach serwisu NVOCC (Non Vessel Operated Common Carrier).

Zarząd handlowy
Rozwinięta sieć agentów oraz współpraca z najlepszymi brokerami pozwala nam zaoferować armatorom zarząd handlowy: zarówno na bazie Bare Boat, Time Charter jak i pojedynczych podróży handlowych.

Zarząd techniczny
Bazując na wieloletnim, praktycznym doświadczeniu naszych superintendentów technicznych i kapitanów, którzy doświadczenie to zdobyli na morzu oraz pracując w biurach klasyfikatorów oferujemy pełny zarząd techniczny nad statkami.

Działalność shipchandlerska:
W oparciu o wieloletnie doświadczenie w organizowaniu zaopatrzenia statków funkcjonuje w PLO specjalny pion POL-Supply Shipchandler dostarczający zaopatrzenie spożywcze, techniczne, hotelowe i inne. Dzięki obsłudze kluczowych armatorów zawijających do portów polskich w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie - POL-Supply Shipchandler ma znaczącą pozycję w tym segmencie usług a jego udział w rynku kształtuje się na poziomie 25%.