Shipchandler

Polskie Linie Oceaniczne S.A. POL-Supply Shipchandler 50 lat tradycji i doświadczenia w zaopatrywaniu statków.

Działalność shipchandlerska uruchomiona została w Polskich Liniach Oceanicznych w latach 60-tych poprzez utworzenie Zakładu Zaopatrzenia w Gdyni, z Oddziałem w Szczecinie. Realizował on obsługę statków PLO w zakresie dostaw części zamiennych, maszyn i urządzeń, materiałów technicznych, środków ratunkowych.

W wyniku restrukturyzacji PLO przekształcono Zakład Zaopatrzenia w Spółkę POL-Supply, poszerzając działalność o dostawy na statki prowiantu i artykułów hotelowych.

W grudniu 2002 r. działalność shipchandlerska została ponownie włączona w strukturę organizacyjną Polskich Linii Oceanicznych jako Pion Usług POL-Supply Shipchandler.

Nasze doświadczenie powstało w oparciu o współpracę z różnorodnymi klientami,  wśród których są statki handlowe, promy pasażerskie i samochodowe, wycieczkowce, żaglowce szkolne, okręty wojenne, platformy wiertnicze.

Obecnie PLO S.A. POL-Supply Shipchandler świadczy usługi shipchandlerskie obejmujące dostawy szerokiej gamy produktów na statki we wszystkich portach polskich, a także w portach zagranicznych:

  • Prowiantu
  • Wyposażenia hotelowego - kuchni, kabin i łazienek
  • Środków czystości - chemii gospodarczej
  • Chemii technicznej – olejów i smarów
  • Artykułów biurowych
  • Części zamiennych oraz maszyn i urządzeń
  • Narzędzi – ręcznych, elektrycznych
  • Materiałów technicznych
  • Środków BHP, w tym ubrań i obuwia roboczego

Dostawy dostarczamy terminowo i zgodnie z życzeniem klienta. Jesteśmy gotowi do realizacji małych i dużych, w tym najbardziej wyszukanych, zamówień dla każdego typu statku.
Oferujemy usługi oparte na zasadach określonych w ISSA.

Posiadamy certyfikat HACCP (ISO 22000:2005). Świadczymy usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zapraszamy do współpracy. Kontakt:


Oddział Gdynia

Al. Marszałka Piłsudskiego 1
81-406 Gdynia
+48 58 620 80 20   kom. +48 607 777 002   fax: +48 58 627 86 74
e-mail: catering@pol.com.pl

Oddział Szczecin
ul. Energetyków 3/4
70-952 Szczecin
tel. +48 91 46 24 628   kom. +48 504 07 35 05   fax: +48 91 814 32 58
e-mail: szczecin@pol.com.pl