Crewing

Angażowanie marynarzy - pośrednictwo pracy na morzu

Podmiotem działalności Polskich Linii Oceanicznych S.A. między innymi jest pośrednictwo pracy dla marynarzy zatrudnianych na zarządzanych przez spółkę statkach. PLO legitymuje się certyfikatem Urzędu Pracy Województwa Pomorskiego potwierdzającym wpis do rejestru Agencji zatrudnienia pod numerem 9216. Polskie Linie Oceaniczne oferują zatrudnienie na statkach typu ro-ro jak również na drobnicowcach uniwersalnych i kontenerowcu. Zarządzane przez Polskie Linie Oceaniczne statki podlegają Konwencji Pracy na Morzu i posiadają certyfikat MLC 2006. Konwencja zawiera kompleksowo przepisy dotyczące międzynarodowego morskiego prawa pracy, których spełnienie weryfikowane jest okresowo na statkach i w biurze. Polskie Linie Oceaniczne działają zgodnie z postanowieniami i regulacjami zawartymi w konwencji MLC 2006 oraz odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce Proponowane kontrakty marynarskie oparte są głównie na układzie zbiorowym ITF i są zgodne z indywidualnymi warunkami pracy określonymi przez armatora i podlegają jednocześnie prawu bandery. Działalność rekrutacji i pośrednictwa pracy prowadzona jest przez POLSKIE LINIE OCEANICZNE S.A. w sposób transparentny a marynarz jest informowany o warunkach zatrudnienia, zawarcia umowy, prawach i obowiązkach w związku z przedstawioną ofertą pracy.

W sprawach związanych z zatrudnieniem na statkach można kontaktować się ze
Specjalistą ds. Załogowych i Kadrowych tel.+ 48 58 66 89 632, e-mail: crewing@pol.com.pl

Link do skonsolidowanej wersji Konwencji MLC, uwzględniającej poprawki z 2014 r. i 2016 r.
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/akty-prawne