OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskich Linii Oceanicznych S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku o godzinie  10.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 1. Ogłoszenie opublikowane zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109 (7011) w dniu 6 czerwca 2024 r. - Poz. 27875. (10.06.2024)