OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Linie Oceaniczne S.A. na dzień 18 czerwca 2021 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki  w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1.Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 100 (6245) w dniu 26 maja 2021 r. – Poz.  33778.