Ważne informacje dla Akcjonariuszy Polskich Linii Oceanicznych

Szanowni Państwo,
Pięcioletni okres do którego można dokonać dematerializacji/przerejestrowania akcji z formy papierowej na cyfrową upłynie 28 lutego 2026 roku. Tak więc, dostatecznie długi kilkuletni okres czasu umożliwi wszystkim indywidualnym posiadaczom akcji PLO S.A. dokonania wpisu do rejestru.
Informacji związanych z procesem dematerializacji można zasięgnąć na stronie internetowej www.pol.com.pl  a także, telefonicznie pod numerem (58) 668 96 23 lub mailowo: akcje@pol.com.pl

Z poważaniem
Prezes Zarządu PLO S.A.
Dorota Arciszewska-Mielewczyk